Eigenaar en reserveringen accepteren/afwijzen

πŸ‡¬πŸ‡§ English translation

In dit support artikel lees je hoe je eigenaren rechten kan geven om reserveringen te accepteren en af te wijzen op zijn/haar accommodatie.

Je kunt een eigenaar de rechten geven om reserveringen die gemaakt zijn op de betreffende accommodatie van de eigenaar te accepteren of af te wijzen. De eigenaar kan de nieuwe reserveringen in zijn/haar portaal inzien en daar direct accepteren of door een bepaalde reden aan te geven af te wijzen. Ook ontvangt hij/zij van elke nieuw gemaakte reservering een e-mailbevestiging.

Wanneer een reservering geaccepteerd is wordt de reserveringsbevestiging verzonden. Wordt de reservering afgewezen dan ontvang je als park hier een e-mailbevestiging en intern bericht van. Je kunt de reservering dan annuleren bij de eigenaar en bijvoorbeeld de bezoeker een alternatief aanbieden.

Let op! Deze optie is alleen zichtbaar indien je de eigenaar de rechten heeft om reserveringsdetails in te zien.

1. Toekennen rechten eigenaar
2. Status openstaande reserveringen


Toekennen rechten eigenaar

1. Open de accommodatie en ga naar het tabblad Eigenaar;
2. Klik op Nieuw om een nieuwe eigenarenafspraak te maken of klik op de startdatum en vervolgens op Bewerk om een wijziging te maken;

3. Vink de optie Eigenaar dient reserveringen te controleren aan;
4. Sla de wijziging op door op Afspraak Bewaren te klikken.

Van elke reservering die geplaatst wordt op deze accommodatie dient de eigenaar zelf actie op te ondernemen door deze te accepteren of af te wijzen.


Status openstaande reserveringen

1. Ga naar het tabblad Reserveringen;
2. Kies het gewenste sub tabblad met de status:

- Optie (reserveringen die nog niet bevestigd zijn als optie door de eigenaar);
- Geaccepteerde optie (reserveringen die bevestigd zijn als optie voor de eigenaar)
- Bevestigd (alle geaccepteerde reserveringen)
- Geannuleerd (alle geannuleerde reserveringen)
- Nog te controleren (de eigenaar heeft nog niet gereageerd)
- Afgewezen (de eigenaar heeft de reservering afgewezen, deze moet nog geannuleerd worden

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.