Pouleafrekeningen

🇬🇧 English translation

In dit support artikel lees je hoe je pouleafrekeningen kan maken en hoe de poulestatistieken in elkaar steken.

1. Overzicht pouleafrekeningen
2. Actuele poulestatistieken
3. Kostenposten meenemen in de poule
4. FAQ


Overzicht pouleafrekeningen

In het overzicht van de pouleafrekeningen worden de gemaakte pouleafrekeningen getoond. Om in dit overzicht te komen:

1. Ga naar het tabblad Eigenaren;
2. Klik in het rechter submenu op Pouleafrekeningen.

Er kan gefilterd worden op een specifieke periode en/of een poule. Ook kun je op het totaalbedrag van de gemaakte pouleafrekening klikken om een uitgebreide weergave van de pouleafrekening in te zien. Je kunt in dit overzicht een nieuwe afrekening maken.

1. Klik op de button Nieuw;
2. Selecteer de gewenste poule, start- en einddatum;
3. Klik op de button Pouleafrekening toevoegen.

Nadat er op de button Pouleafrekening toevoegen is geklikt, wordt er een nieuwe pouleafrekening klaargezet. Vervolgens kun je controleren of alles correct is afgerekend. Let wel, deze pouleafrekening is wel gemaakt, maar heeft nog geen factuur. Deze afrekening heeft de status Nieuw.

Wanneer je teruggaat naar het overzicht van de pouleafrekeningen, komt deze afrekening ook hier terug.

Wanneer je teruggaat naar afrekening die je zojuist hebt gemaakt, kun je voor deze afrekening conceptfacturen maken. Hiervoor klik je op Conceptfacturen maken.

De afrekening heeft nu de status Concept gekregen. De conceptfacturen die je voor je ziet horen bij deze afrekening. Deze conceptfacturen vind je bij het tabblad Financieel in het rechter submenu onder Conceptfacturen. Vanuit dit overzicht kun je de conceptfacturen versturen.

Na het versturen van de conceptfacturen, zal de status van de afrekening veranderen naar Verstuurd.

Indien je op het totaalbedrag van de al gemaakte pouleafrekening klikt, kom je in onderstaand overzicht terecht. Vanuit hier kun je de verzonden facturen bekijken die bij deze pouleafrekening horen. Je zult dan doorverwezen worden naar het financieel tabblad bij de verzonden facturen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de pouleafrekening te kopiëren. Een reden om een al verstuurde pouleafrekening te kopiëren is, omdat je een concept correctiefactuur wil maken. Aangezien de poulafrekening in dit voorbeeld al is gefactureerd, is het niet mogelijk om een conceptfactuur of een correctie te maken.

Wanneer er voor kopiëren is gekozen, wordt de status omgezet naar Nieuw. Let wel, de concept pouleafrekening is gemaakt, maar heeft nog geen factuur. De afrekeningen die bij deze pouleafrekening horen worden in dit overzicht getoond. Om de vorige afrekening die al is verstuurd te vervangen met een nieuw concept correctiefactuur, klik je op de button Concept correctiefacturen maken.

Zoals eerder aangegeven kan er vanuit onderstaand overzicht doorgeklikt worden naar de uitgebreide weergave. Wanneer er voor de uitgebreide weergave wordt gekozen kom je in het overzicht van de individuele afrekeningen.


Actuele poulestatistieken

Binnen een poule afspraak delen eigenaren de omzet uit verhuur middels een vooraf ingestelde verdeelsleutel. Aan een poulesysteem kun je meerdere accommodaties toevoegen. Per dag dat de eigenaar niet zelf reserveert krijgt elke accommodatie één punt. Aan het einde van een periode wordt de gehele omzet bij elkaar opgeteld en ontvangt de eigenaar een verhuurafrekening. De berekening is als volgt: Aantal punten / totaal aantal punten * totale verhuur omzet = Bedrag op de verhuurafrekening.

Vanuit het overzicht van de pouleafrekening kun je doorklikken naar de actuele poulestatistieken. In de actuele poulestatistieken vind je het aantal beschikbare punten in de periode, afspraken in de poule, punten per afspraak, afgetrokken punten en toegekende punten aan de betreffende afrekening.

1. Ga naar het tabblad Eigenaren;
Klik in het rechter submenu op pouleafrekeningen;
2. Klik op het totaalbedrag om in het overzicht van de pouleafrekening te komen;
3. Klik op de link Actuele poulestatistieken aan de linkerzijde van de pouleafrekening.

Dit zijn actuele poulestatistieken: Let wel, deze wordt enkel getoond wanneer de afrekening up-to-date is.

Hierin wordt een overzicht getoond van:
- Het aantal beschikbare punten in de periode;
- Het aantal toegekende punten in de periode;
- Het aantal afspraken in de poule;
- Het aantal punten per afspraak;
- Het aantal afgetrokken punten;
- Het aantal toegekende punten aan de betreffende afrekening.

Indien je bij Afgetrokken punten op het aantal klikt, worden alle eigen reserveringen of onderhoudsperioden inzichtelijk. Wanneer je op de poule klikt, word je doorverwezen naar de commissie afspraak.


Kostenposten meenemen in de poule

In de commissie afspraak kunnen er kosten verrekend worden met de eigenaar. Deze kosten kunnen meegenomen worden in de poule. Dit kun je instellen voor een nieuwe- en voor een bestaande commissie afspraak.

1. Klik in de groene balk op het tabblad Eigenaren;
2. Kies in het rechter submenu voor  Commissie afspraken;
3. Klik op een commissie afspraak waarvoor je dit wilt instellen;
4. Klik op de button Bewerk;
5. Stel bij Verreken kosten met eigenaar de kostenpost in die meegenomen wordt in de poule.

Maak een nieuwe poule voor de gewenste periode. 

1. Klik in de groene balk op het tabblad Eigenaren;
2. Kies in het rechter submenu voor  Poule afrekeningen;
3. Klik op de button Nieuw;
4. Stel de gewenste filters in.

Nadat de poule is gemaakt kun je de uitgebreide weergave van de poule bekijken. Om hier te komen dien je te klikken op het totaal van de poule afrekening.

Vervolgens kom je in het overzicht van de afrekeningen en kun je nogmaals op het totaal per afspraak doorklikken om onderstaande weergave in te zien. Hier komen de kostenposten terug die meegenomen zijn in de poule.

In dit voorbeeld wordt de volgende berekening gemaakt: €500/200*31= €77,50 huuromzet. €77,50/100*20=€15,50 commissie.
Het totaal van de doorbelaste kosten is €15,00+€11,00=€26.


FAQ

Wat houdt het aantal beschikbare punten in de periode in?
Dit is de som van het totaal aantal punten per betrokken accommodatie over de periode. Standaard telt een dag als 1 punt, tenzij anders opgegeven in de commissieafspraak.

Wat houdt het aantal toegekende punten in de periode in?
Het aantal punten in de periode dat is uitgedeeld aan de betrokken eigenaren. Dit is vaak minder dan het totaal aantal punten, omdat er aftrek plaatsvindt voor eigenaarafspraken en onderhoudsperioden.

Wat houdt het aantal afspraken in de poule in?
Dit zijn de commissie afspraken die je in de poule instelt. Oftewel, het aantal commissieafspraken dat gekoppeld is aan de poule.

Wat houdt het aantal punten per afspraak in?
Een poule kan bestaan uit meerdere commissieafspraken, welke weer bestaan uit afspraken met individuele eigenaren. Iedere commissieafspraak krijgt een deel van het totaal aantal punten. De aantal punten per afspraak is dus het aantal punten voor de commissie afspraak gedeeld door het aantal afspraken binnen die commissie afspraak.

Wat houdt het aantal afgetrokken punten in?
Je krijgt puntenaftrek voor eigenaarreserveringen en onderhoudsperioden (instelbaar in de poule). De punten die je voor deze perioden zou krijgen worden in dit geval in mindering gebracht.

Wat houdt het aantal toegekende punten aan de betreffende afrekening in?
Aantal punten per afspraak binnen de commissieafspraak - afgetrokken punten obv eigenaarreserveringen en onderhoudsperioden op de betreffende accommodatie.

Op de factuur worden soms wel de poule cijfers wel getoond en een andere keer niet. Hoe kan dit?
De poule cijfers worden wel getoond als alle individuele factuurregels dezelfde omschrijving hebben, bijvoorbeeld: "Huur 19688/639244". Dan kunnen we het onder die naam groeperen op de factuur. Als er items zijn die geen punten fractie hebben, dan kunnen de totalen niet meer op één hoop worden gegooid onder de naam Huur <fractie>. We maken er dan een item van met de naam Huur.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.