Boekhoudkoppeling


Dit support artikel gaat over het koppelen van je boekhouding aan Booking Experts. Er is een rechtstreekse koppeling met Exact Online en Twinfield

Algemene informatie

Financiële feiten (facturen, kassabonnen en betalingen) die kunnen verschillen tussen Booking Experts en het boekhoudpakket:

  • Door de synchronisatie bestaan facturen op twee plekken, in Booking Experts en in het boekhoudpakket.
  • Als een gebruiker een wijziging maakt aan een factuur (bijv. grootboekrekening toewijzing van een factuurregel) dan wordt de factuur ook in het boekhoudpakket gewijzigd.
  • Maar wanneer een gebruiker dezelfde factuur wijzigt in het boekhoudpakket dan wordt de wijziging niet doorgevoerd in Booking Experts.
  • Daarnaast is er bijv. vanuit Exact geen ondersteuning om reeds ingeschoten betalingen aan te passen. Dus een aanpassing van een betaling in Booking Experts kon nooit worden doorgevoerd in het boekhoudpakket.

Om deze reden hebben wij geen volledige synchronisatie met boekhoudpakketten. Wij synchroniseren per termijn! Zodat je altijd volledige controle hebt.

Hoe vaak synchroniseren?

Wanneer je gebruik maakt van de koppeling voor je financiële administratie met bijvoorbeeld Exact Online of Twinfield, dan heb je verschillende mogelijkheden van synchronisatie. 

  • Per dag - Dit is handig als je bijvoorbeeld wil controleren of je bank saldo klopt met alle dagelijkse boekingen (evt. met vertraging van een X aantal dagen). Het nadeel is dat er meer boekingen zijn in je boekhouding en daarmee is het onoverzichtelijker;
  • Per maand - Door alle transacties (zichtbaar in de saldibalans) per maand te boeken als een memoriaalboeking in het boekhoudpakket genereer je per jaar maar 12 financiële boekingen. Hierdoor verklein je de kans op verschillen en is het voor de accountants en boekhouders veel gemakkelijker om de boekingen te controleren. Er hoeft enkel de memoriaalboeking per maand vergeleken te worden tussen het boekhoudpakket en Booking Experts. Let wel, na het instellen van maandelijkse synchronisatie van journalisering is dit pas 1 maand na startdatum synchronisatie zichtbaar bij Exact Online;
  • Handmatig - Je kunt er ook voor kiezen om handmatig te synchroniseren. Je houdt de controle (maar ook de verantwoordelijkheid) volledig in eigen hand. 

Standaard synchronisatie 

Bij het instellen van de boekhoudkoppeling maak je de keuze hoe je wilt synchroniseren: een journaalpost per dag of per maand. Dit kunnen de support medewerkers van Booking Experts voor je instellen. 

Je kunt zelf instellen of je gebruik maakt van automatische synchronisatie. Dit gebeurt iedere ochtend. Door handmatig te synchroniseren kun je vooraf nog correcties maken. Dit kun je niet wanneer het automatisch gaat.

🇬🇧 🇩🇪

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.