Google Analytics - Stappenplan instellen Privacy instellingen Google Analytics

Indien je Google Analytics gebruikt, kun je de instellingen aanpassen, zodat de cookies onder de aangepaste cookiewet vallen. Concreet zijn er vier stappen waaraan voldaan moet worden om ook na de wetswijziging te voldoen aan de cookiewet.

In het kort zien de stappen er als volgt uit:

1. Sluit een bewerkersovereenkomst met Google
2. Deel niet al uw gegevens met Google
3. Anonimiseer het IP-adres
4. Laat aan uw gebruiker weten dat u Analytics gebruikt

Sluit een bewerkersovereenkomst met Google

Op grond van artikel 14 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) dien je als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst te sluiten met Google. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van je websitebezoekers.

De overeenkomst is eenvoudig aan te gaan via een standaard instelling in Google Analytics.

1. Log in bij Google Analytics;
2. Ga naar beheerder;

3. Ga naar Accountinstellingen;

4. Klik op Aanpassing bekijken en klik vervolgens op akkoord;
5. Klik op Opslaan.

Indien je op opslaan hebt geklikt is de bewerkersovereenkomst met Google officieel afgesloten. Je kan door naar stap 2.

Deel niet al uw gegevens met Google

Standaard is in de instellingen van Google Analytics aangevinkt dat u data met Google deelt. Deze data wordt onder andere gebruikt voor benchmark analyses, technische ondersteuning en toegang voor Google- account specialisten.

Je kunt deze instellingen eenvoudig wijzigen via je Google Analytics account onder ‘Beheer’, ga vervolgens naar ‘Account Instellingen’. Vink alle vier de opties hier uit en klik op ‘ Opslaan’.

Anonimiseer het IP-adres

Standaard biedt Google Analytics de functie om het IP-adres van de bezoeker binnen Google Analytics te anonimiseren. Hierbij worden de laatste drie cijfers van het IP-adres verwijderd. Dit gebeurt in het tijdelijke geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.

Om de ‘anonymize IP-functie’ binnen Google Analytics te kunnen gebruiken dient er een toevoeging te worden gedaan aan de tracking code die op de site wordt geladen.

Dit doen we via  Google Tag Manager.

1. Log in Google Tag Manager;
2. Ga naar je website;

3. Ga naar Tags;

4. Ga naar Google Analytics - klant;

5. Klik op bewerken;

6. Ga naar Velden die moet worden ingesteld;

7. Voeg anonymizeIP toe en klik op Opslaan;

8. Klik op Opslaan en vervolgens Publiceren.

Google Analytics is nu geanonimiseerd. Nu de laatste stap nog!

Laat aan uw gebruiker weten dat u Analytics gebruikt

Ruim binnen je website ruimte in waar bezoekers overzichtelijk kunnen inzien wat je op je website allemaal doet met de persoonsgegevens van bezoekers. Je kunt dit opnemen binnen je privacystatement of hier een aparte pagina voor opnemen. Informeer de bezoeker van het feit dat je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd om vertrouwelijk met zijn persoonlijke informatie om te gaan. Benoem de stappen die je hebt doorlopen:

  • Het feit dat je gebruik maakt van analytische cookies (bijvoorbeeld Google Analytics).
  • Geef aan dat je een bewerkersovereenkomst met de aanbieder van het webanalysepakket hebt afgesloten.
  • Het IP-adres van de bezoeker hebt geanonimiseerd.
  • Geef tot slot aan dat je de gegevens die je met behulp van deze analytische cookies verzamelt niet deelt met andere partijen, zoals Google of binnen andere Google producten.

Wij adviseren het gebruik van Cookiebot. Cookiebot is een slimme tool om alles rondom cookies op je website te regelen, conform de huidige cookiewet én de komende AVG en ePrivacy regelgeving.

Wij adviseren het gebruik van Cookiebot. Cookiebot is een slimme tool om alles rondom cookies op je website te regelen, conform de huidige cookiewet én de komende AVG en ePrivacy regelgeving.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.