Stappenplan instellen privacy Google Analytics

Indien je Google Analytics gebruikt, kun je de instellingen aanpassen, zodat de cookies onder de aangepaste cookiewet vallen. Concreet zijn er vier stappen waaraan voldaan moet worden om ook na de wetswijziging te voldoen aan de cookiewet.

Sluit een bewerkersovereenkomst met Google

Op grond van artikel 14 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) dien je als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst te sluiten met Google. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van je websitebezoekers.

De overeenkomst is eenvoudig aan te gaan via een standaard instelling in Google Analytics.

1. Log in bij Google Analytics.

2. Ga naar 'Beheerder'.

3. Ga naar 'Accountgegevens'.

4. Vink de checkbox onder 'De Voorwaarden voor gegevensverwerking voor dit account zijn niet geaccepteerd.' aan.

5. Klik op 'Opslaan'.

Deel niet al uw gegevens met Google

Standaard is in de instellingen van Google Analytics aangevinkt dat u data met Google deelt. Deze data wordt onder andere gebruikt voor benchmark analyses, technische ondersteuning en toegang voor Google- account specialisten.

Je kunt deze instellingen eenvoudig wijzigen via je Google Analytics account onder ‘Beheer’, ga vervolgens naar ‘Account Instellingen’. Vink alle vier de opties hier uit en klik op ‘ Opslaan’.

Het beperken van de informatie die wordt gedeeld, biedt een balans tussen het verkrijgen van bruikbare inzichten en het beschermen van de privacy van zowel gebruikers als de organisatie.

Laat aan uw gebruiker weten dat u Analytics gebruikt

Creëer op je website een duidelijk gedefinieerde sectie waar bezoekers gemakkelijk kunnen zien hoe je persoonsgegevens verwerkt. Je kunt dit opnemen binnen je privacystatement of hier een aparte pagina voor opnemen. Informeer de bezoeker van het feit dat je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd om vertrouwelijk met zijn persoonlijke informatie om te gaan. Benoem de stappen die je hebt doorlopen:

  • Het feit dat je gebruik maakt van analytische cookies (bijvoorbeeld Google Analytics).
  • Geef aan dat je een bewerkersovereenkomst met de aanbieder van het webanalysepakket hebt afgesloten.
  • Het IP-adres van de bezoeker hebt geanonimiseerd.
  • Geef tot slot aan dat je de gegevens die je met behulp van deze analytische cookies verzamelt niet deelt met andere partijen, zoals Google of binnen andere Google producten.

Wij adviseren het gebruik van Cookiebot. Dit is een slimme tool om alles rondom cookies op je website te regelen, conform de huidige cookiewet én de komende AVG en Privacy regelgeving.


🇬🇧 🇩🇪

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.