.Planbord reservering verplaatsen.

Je kunt een reservering verplaatsen naar een andere accommodatie vanuit de uitgebreide reserveringsdetails. 

Inhoudsopgave

Reservering verplaatsen naar andere accommodatie

Een reservering verplaats je op deze manier: 

  1. Klik op de gewenste reservering die je wilt verplaatsen;
  2. Kies onderaan voor Verplaatsen;
  3. Selecteer de gewenste accommodatie waar je de reservering naartoe wilt verplaatsen;
  4. Maak de keuze of je wilt dat er een nieuwe factuur gemaakt wordt. Het maken van een nieuwe factuur is handig als je bijvoorbeeld een upgrade naar een duurde accommodatie invoert; 
  5. Kies vervolgens voor Verplaatsen.
Planbord Booking Experts

Meerdere reserveringen tegelijkertijd omwisselen

Het is mogelijk om meerdere reserveringen tegelijkertijd om te wisselen. Stel: je hebt drie reserveringen. De eerste reservering is van 1 t/m 7 januari op accommodatie A, de tweede reservering van 7 t/m 14 januari op accommodatie A en de reservering van 1 t/m 14 januari op accommodatie B. Je kunt in één keer deze drie reserveringen omwisselen.