Betalingsoverzicht per reservering

Per reservering kun je in één overzicht zien wat er totaal gefactureerd is, betaald is danwel nog openstaand is. In dit overzicht worden alle betalingen van alle facturen die onder een reservering hangen meegenomen. 

1. Zoek de reservering waar je de betalingen van wilt inzien.
2. Klik bij facturen op het tabblad Klant betalingen.

reservering
reservering