Reservering bewerken

Het kan noodzakelijk zijn een bestaande reservering aan te passen. Dit kan omdat bijvoorbeeld de accommodatie gewijzigd is, het aantal personen, de verblijfsperiode etc.

Algemene informatie

Wanneer je iets wilt wijzigen in de NAW-gegevens van de gast, de verkeersbron wil toevoegen of de taal waarin je de gast wilt aanspreken etc. dan kun je dit bij de Algemene informatie wijzigen.

1. Open de reservering waarvan je de aanpassing wilt maken.
2. Klik op Bewerk;
3. Kies Algemene informatie om deze gegevens aan te passen

Algemene informatie bewerken

Aantal personen/huisdieren

Per nacht van de reservering kun je het aantal personen bepalen. Heeft een gezelschap tijdens hun verblijf een logé dan kun je voor die nacht het aantal personen aanpassen. Ook is het mogelijk om per reservering het maximaal aantal personen te overschrijven wanneer bijvoorbeeld bij uitzondering een extra gast verblijft waarmee het totaal aantal personen boven het maximaal aantal personen komt.
 

1. Klik vanuit het reserveringsformulier op Bewerk.
2. Kies vervolgens voor Aantal personen;

Aantal personen aanpassen

3. Je kunt nu per nacht het aantal personen opgeven. Komt het aantal gasten boven het toegestane aantal personen dan verschijnt er een checkbox waarmee je het maximaal aantal personen kunt overschrijven.
4. Kies of je de factuur wilt bewaren of een nieuwe factuur wil laten uitrekenen.
5. Klik op Proefberekening.

Aantal personen preview

6. Klik op Toepassen voor het doorvoeren van de wijziging.

Toepassen wijz. aantal personen

Periode en Accommodatie

Van een reservering kun je de periode aanpassen en/of de accommodatie wijzigen.

1. Open de reserveringsdetailpagina;
2. Kies voor Bewerk;
3. Klik vervolgens op Periode en Accommodatie.

Periode en accommodatie aanpassen

4. Wanneer je de accommodatie wilt wijzigen kun je hier een andere accommodatie selecteren. 
5. Wil je de reservering vastzetten op de accommodatie zodat deze niet meer verplaatst kan worden dan kun je deze vastzetten.
6. Wil je de periode aanpassen dan kun je hier een andere start- en einddatum selecteren
7. Kies of je de factuur wilt behouden of een nieuwe factuur wilt maken.
8. Klik op Proefberekening om te kijken of deze wijziging een prijswijziging tot gevolg heeft.

Reservering aanpassen

9. Klik op Toepassen om de wijziging door te voeren. Een nieuwe conceptfactuur wordt aangemaakt.

wijziging doorvoeren

Couponnen

Aan een reservering kan middels een couponcode kortingen toegepast worden. Als er een couponcode bekend is in het systeem dan kun je deze toepassen op de reservering.

1. Open de reservering waarvan je de aanpassing wilt maken.
2. Klik op Bewerk;
3. Kies Couponnen om een couponcode toe te voegen aan de reservering;

Coupon toevoegen aan reservering

4. Selecteer de coupon die je wilt toevoegen aan de reservering.
5. Klik op Proefberekening.
6. Klik op Toepassen om de wijziging door te zetten.

Coupon toevoegen

Veel gestelde vragen

Ik heb een nieuwe (verplichte) kostenpost aangemaakt om toe te voegen aan een reservering. De kostenpost wordt niet automatisch aan de reservering toegevoegd, hoe los ik dit op?

In dit geval betreft het een reservering die ouder is dan de kostenpost.
De reservering wordt niet automatisch aangepast omdat de kostenpost, op het moment dat de reservering is aangemaakt, nog niet geldig was. Het systeem zal een kostenpost dan niet automatisch bij de factuur optellen.

Je kunt de factuur opnieuw laten bereken op basis van de meest recente gegevens.
Ga hiervoor in de reservering naar:

  • Bewerk -> Aantal personen -> Wijzig hier niets aan het aantal personen -> Maak proefberekening

Vervolgens wordt er een nieuwe (concept) factuur gemaakt op basis van de meest recente gegevens. Hierop komt de nieuwe kostenpost wel terug. Wanneer de factuur naar wens is kun je door de knop "toepassen" de factuur definitief te maken.