Huurverdeling en gemiddelde omzet per object

In dit support artikel lees je hoe de huur- en omzetverdeling per object in Booking Experts in elkaar steekt.

In Booking Experts worden reserveringen automatisch verdeeld over de objecten. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde omzet per object.

Verdeling bij voorkeursboeking

Als je het toestaat dat de gast een specifiek object mag reserveren, dan wordt de reservering ook daadwerkelijk op dat object geplaatst. Je kunt hier als park wel vanaf wijken, door de reservering te verplaatsen. 

Geen voorkeursboeking is huurverdeling

In de meeste gevallen maakt een gast een reservering voor een bepaald type. Als er een reservering gemaakt wordt zonder voorkeur voor een specifiek object, dan kiest Booking Experts het object waarop de reservering geplaatst wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde omzet per object.

Gemiddelde omzet per object

De accommodatie wordt dan gekozen op basis van de huuromzet van 6 maanden geleden tot 12 maanden in de toekomst. Alleen bevestigde reserveringen die volledig in deze periode vallen, worden meegerekend voor de huuromzet. Blokkades worden hierin uiteraard niet meegenomen, want dit is geen huuromzet. Ook niet-bevestigde reserveringen en opties worden niet meegenomen.

Aanpassen prioriteit

Wanneer je zelf de verdeling wilt beïnvloeden kan je per object een prioriteit instellen. Je hebt de keuze uit laag, gemiddeld en hoog. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.