Gegroepeerd type

🇬🇧 English translation

Dit support artikel gaat over gegroepeerde types.

1. Gegroepeerd type aanmaken
2. Gegroepeerd type en reservering
3. Gegroepeerd accommodatietype en het planbord


Gegroepeerd type aanmaken

Je hebt de mogelijkheid om types gegroepeerd aan te bieden op de site en in de backoffice. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een groep maken van verschillende types en deze gezamenlijk aanbieden. 

1. Ga naar het tabblad  Inrichting;
2. Kies vervolgens in het rechter submenu voor  Gegroepeerde Types;
3. Kies nu voor  Nieuw. 

4. De invulling hiervan is grotendeels gelijk met de Standaard Type. Echter kun je hier dus de types toevoegen met het aantal accommodaties van het type dat je gezamenlijk wilt aanbieden.

In bovengenoemd voorbeeld zal er dus van elk type 2 accommodaties vastgelegd worden indien de groep wordt gereserveerd. De accommodaties worden individueel geblokt op het moment dat er een reservering geplaatst wordt. De groep is alleen te reserveren indien er dus twee accommodaties van elke type op de gelijke tijd vrij zijn gedurende de hele periode. 

5. Wanneer de types met het aantal accommodaties zijn bepaald dan kun je het formulier  Opslaan.

Vervolgens zul je:
- een prijslijst moeten aanmaken;
- én 1 accommodatie aanmaken en koppelen aan dit type.

Pas dan zal de groep te reserveren zijn.


Gegroepeerd type en reservering

Het plaatsen van een reservering op een accommodatietype groepering geschied op dezelfde wijze als een standaard reservering. In het reserveringsoverzicht kun je de accommodaties zien van de betreffende gekoppelde accommodatietypes die gebruikt zijn voor deze reservering.


Voor het wijzigen van een accommodatie kun je op het tekentje klikken achter de accommodatie die je wenst te wijzigen. Deze verschijnt op het moment dat je met de cursor op de accommodatie gaat staan.


Gegroepeerd accommodatietype en het planbord

Aangezien aan een gegroepeerd accommodatietype een accommodatie hangt wordt deze accommodatie gewoon zichtbaar in het planbord. De reserveringen worden zowel op het gegroepeerd accommodatietype als op de individuele accommodaties weergegeven.

accommodatie op planbord


Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.