Module meterstanden

🇬🇧 English translation

Met de module meterstanden kun je onder andere het verbruik verrekenen met eigenaren en huurders. Staat de module nog uit bij jou? Stuur dan een e-mail naar support@bookingexperts.nl. 

1. Prijs per eenheid invoeren
2. Meterstanden invoeren voor verrekening naar eigenaar
3. GWE in rekening brengen bij de eigenaar
4. Voorschot GWE verrekenen met te betalen factuur
5. Meterstanden doorberekenen aan de huurder
6. Meterstanden ophalen via koppeling
7. Meterstanden in bulk exporteren/invoeren


Prijs per eenheid invoeren

Alvorens je meterstanden kunt doorfactureren aan eigenaren of huurders zul je eerst de prijs per eenheid voor de verschillende meters moeten invullen. Je kunt een prijs hanteren met verschillende tarieven. Denk hierbij aan daltarief, een piektarief of een combinatie.

1. Klik op het tabblad  Inrichting;
2. Klik vervolgens in het rechter submenu op  Meterstanden;
3. Ga naar het tabblad  Meters;
4. Door te klikken op  Nieuwe meter kun je een meter toevoegen, de prijs per eenheid invoeren, kiezen om welk Tarief het gaat (dit kan zijn Daltarief, Piektarief of een combinatietarief) en eventueel direct koppelen aan een grootboekrekening.


Meterstanden invoeren voor verrekening naar eigenaar

Per accommodatie kun je meterstanden invoeren. Aan de hand van het verschil in meterstand en de prijs per eenheid kun je voor het verbruik een factuur sturen naar de eigenaar.

Je kunt ook alle meterstanden van alle accommodaties in één keer invoeren. 

1. Ga naar het tabblad  Inrichting;
2. Kies in het rechter submenu voor het tabblad  Accommodaties;
3. Selecteer de accommodatie waar je de meterstanden van wenst in te voeren of zoek de accommodatie via het  Algemene Zoekveld;
4. Ga naar het tabblad  Meterstanden;
5. Voer de gegevens in en klik op Opslaan;

6. Bij tenminste twee metingen kan er een afrekening gemaakt worden aan de eigenaar. De afrekening zal gemaakt worden aan de eigenaar welke  actief is op de laatste datum van de afrekening.


GWE in rekening brengen bij de eigenaar

1. Ga naar de showpagina van de accommodatie;
2. Klik op  Meterstanden;
3. Selecteer de  data waarvan je het verschil wilt verrekenen; 
4. Klik op  Maak factuur.

Er wordt nu automatisch een factuur aangemaakt met de daarop betreffende verrekening. Dit factuurbedrag kun je weer verrekenen met het reeds betaalde voorschot.


Voorschot GWE verrekenen met te betalen factuur

Wanneer je een factuur hebt aangemaakt voor het verrekenen van het GWE kun je in de factuur (onder het knopje bewerk) kiezen voor 'Factuurregel Crediteren'.


Meterstanden doorberekenen aan de huurder

Je kunt meterstanden doorberekenen aan een huurder. Wanneer je hier gebruik van maakt dan kun je bij het inchecken van de reservering een beginstand invoeren, bij uitcheck een eindstand en zo een meterstandenfactuur maken. 

Type bewerken

Allereerst zul je per type moeten bepalen of je meterstanden wilt verrekenen met de huurder. 

1. Zoek via het  Algemene Zoekscherm het type dat je wilt bewerken;
2. Klik vervolgens op  Bewerk;
3. Bij  Details heb je de mogelijkheid om de optie Verreken meterstanden met gast aan te vinken.

In- en uitchecken reservering

Bij het inchecken van de reservering wordt gevraagd naar de beginstand van de meters. Weet je dit niet dan wordt dit bij het uitchecken nogmaals gevraagd.

Bij het uitchecken van de reservering wordt om een eindstand van de meters gevraagd. Wanneer je dit invult en aanvinkt 'Maak meterstandenfactuur' dan wordt de factuur automatisch gemaakt. Vink je de optie uit dan heb je achteraf nog de mogelijkheid om een meterstandenfactuur aan te maken.

Is er een tussen meterstand tussen aankomst en vertrek? Dan wordt de tussenstand ook bij het uitchecken getoond. Wanneer er al een meterstand is ingevoerd en deze valt op dezelfde dag als de uitcheckdatum, dat zal deze automatisch worden ingevuld. Is er nog geen meterstand ingevuld, dan kan deze bij het uitchecken van de reservering ingevuld worden.


Meterstandenfactuur maken na uitcheck

Wanneer een reservering reeds is uitcheckt kun je achteraf nog een meterstandenfactuur maken. 

1. Ga naar het reserveringsoverzicht van de reservering waar je een factuur wilt maken;
2. Klik vervolgens op  Bewerk;
3. Kies voor  Maak meterstandenfactuur.

4. Vul, wanneer dit nog niet gebeurd is de meterstanden in;
5. Klik vervolgens op  Maak Meterstandenfactuur;

6. Er is een nieuwe factuur gemaakt, alleen voor de verrekening van de meterstanden;
7. Wanneer er een voorschot in rekening is gebracht bij de reservering dan kun je de factuurregel voor het voorschot crediteren voor de factuur;
8. Verstuur de factuur  Handmatig of per email indien er een e-mailadres bekend is.

Bij een volgende reservering op deze accommodatie die ingecheckt wordt zal de eindstand van de laatste reservering gebruikt worden als beginstand.


Meterstanden ophalen via koppeling

Wanneer je gebruik maakt van een koppeling met bijvoorbeeld ICY heb je zowel bij het inchecken als bij het uitchecken de mogelijkheid deze gegevens automatisch op te halen en in te vullen. 


Meterstanden in bulk exporteren/invoeren

Je kunt alle meterstanden die in het verleden gemaakt zijn van alle accommodaties in één keer exporteren. Vanuit dit overzicht kun je ook gelijk de nieuwe meterstanden in één keer invoeren. 

1. Ga naar het tabblad  Inrichting;
2. Kies in het rechter submenu voor  Meterstanden;
3. Kies in het filter de meters die je wilt inzien/invoeren;
4. Selecteer de  accommodatiesoort en gebruik eventueel de labels om nog gerichter en sneller meterstanden in te kunnen voeren;
5. Geef een  datum op waarvoor de nieuwe meting ingevoerd moet worden;
6. Bepaal het  aantal metingen in het verleden die je wilt zien/exporteren.

De nieuwe standen kun je hier invoeren. Door gebruik te maken van de TAB-toets kun je direct door naar het volgende veld. Je kunt alle meterstanden invoeren en vervolgens worden de meterstanden toegevoegd aan het overzicht 'Meterstanden' bij de Accommodatie zodat je de eigenaar kunt factureren. Dit overzicht kun je ook exporteren door op de knop  Exporteren te klikken.

Let op! Het is niet mogelijk om meterstanden in te voeren die lager zijn dan de vorige meting. Dit kan alleen bij de accommodatie zelf.

Let op! Het is niet mogelijk om meterstanden in te voeren die lager zijn dan de vorige meting. Dit kan alleen bij de accommodatie zelf.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.