Huurverdeling

🇬🇧 English translation

In de huurverdeling wordt gekeken naar de gerealiseerde huur en de te realiseren huur per type en per accommodatie. Je kunt hierin de te realiseren huur per maand terugzien. Daarnaast kun je inzien welke accommodatie een hogere huuromzet oplevert en welke accommodatie een lagere huuromzet oplevert. Je kunt hierop inspelen door de prioriteit van de accommodatie aan te passen. Reserveringen worden in eerste instantie gemaakt op een accommodatie met een hogere prioriteit, daarna volgen de accommodaties met een gemiddelde- en lage prioriteit. 

1. Algemeen
2. Overzicht huurverdeling
3. Huurverdeling accommodatie
4. Prioriteit clusters
5. Prioriteit arrangementen


Algemeen

In de huurverdeling wordt gekeken naar de periode van het verblijf en niet naar de aanmaakdatum van de reservering. Stel, er is een reservering gemaakt in augustus voor een verblijf in september. De huuromzet (en de bijbehorende reserveringen) worden dan weergegeven in de maand september.

Volg de onderstaande stappen om de huurverdeling in te zien:

1. Klik op het tabblad Statistieken;
2. Klik in het rechter submenu op Huurverdeling.


Overzicht huurverdeling

In het overzicht van de huurverdeling worden de types weergegeven, de huuromzet van de laatste 12 maanden en de verhuuropbrengsten verdeelt over de maanden. Dit betekent dat je de huuromzet van vorig jaar kunt vergelijken met dit jaar. 

Door met je muis over het blokje van een betreffende maand te 'zweven' krijg je inzicht in het eigen gebruik van een eigenaar en de huuromzet uit reserveringen. Door op een blokje te klikken verschijnt er een overzicht van de reserveringen die gemaakt zijn op het type in de betreffende periode. 

Je kunt de huuromzet van een onderliggende accommodatie ook inzien. Dit kun je doen door op het type te klikken. De onderliggende accommodaties worden dan getoond. Indien nodig kun je hier ook gebruik maken van de zoekbalk.


Let op! Het kan zijn dat een reservering overlap heeft (de reservering vindt plaats in twee maanden). Bij overlap wordt de huur evenredig verdeeld over deze twee maanden. De huur wordt altijd exclusief BTW getoond. Eventuele korting wordt in mindering gebracht op de huursom. De huurverdeling wordt iedere nacht geupdate.


Huurverdeling accommodatie

In het overzicht van de huurverdeling van een betreffende accommodatie vind je het accommodatienummer, de commissie afspraak, de eigenaar, de prioriteit, de omzet van de laatste 12 maanden en de verhuuropbrengsten verdeeld over de maanden.

Je kunt per accommodatie de prioriteit instellen. Stel, accommodatie A heeft een hogere omzet dan accommodatie B en je wilt dit meer 'gelijk' trekken. In dat geval kun je accommodatie B prioriteit  hoog geven. Accommodatie A geef je prioriteit gemiddeld (of laag). Nieuwe reserveringen zullen vervolgens eerst op de accommodatie met een hoge prioriteit worden gemaakt.

De prioriteit kun je als volgt aanpassen:

1. Ga naar het tabblad Statistieken;
2. Klik in het rechter submenu op Huurverdeling;
3. Klik op het type;
4. Gebruik indien nodig de zoekbalk en pas de prioriteit aan.

Op het moment dat twee accommodaties de prioriteit 'hoog' hebben, dan wordt bij het maken van een reservering niet gekeken naar de hoogte van de huuromzet. Door het aanpassen van de prioriteit van accommodaties in de huurverdeling wordt automatisch de prioriteit bij de betreffende accommodatie aangepast.

Stel, er vallen twee accommodaties onder een type waarvan de één een hoge prioriteit heeft en de ander een lage prioriteit. Deze accommodaties hebben beide hetzelfde kenmerk, bijvoorbeeld een jacuzzi (op accommodatieniveau). Wanneer de gast een reservering maakt op dit type met als kenmerk jacuzzi, dan wordt de reservering op de accommodatie met de hoogste prioriteit gemaakt.


Prioriteit clusters

Onder een cluster hangen meerdere accommodaties. Stel, je werkt met clusters en je hebt de clusters als volgt ingesteld: 

Cluster A: accommodatie 1; hoge prioriteit, accommodatie 2; hoge prioriteit
Cluster B: accommodatie 3; gemiddelde prioriteit, accommodatie 4; lage prioriteit

De reservering zal op cluster 1 worden gemaakt omdat bij dit cluster de onderliggende accommodaties beide de prioriteit 'hoog' hebben.


Prioriteit arrangementen

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van arrangementen, dan zal er ook gekeken worden naar de priorieit van de onderliggende accommodaties. De reserveringen die op het type gemaakt worden zullen op basis van de volgorde van prioriteit op de onderliggende accommodaties worden gemaakt.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.