Kassa

🇬🇧 English translation

In dit artikel wordt het gebruik van de kassa module toegelicht.

1. Kassa aanmaken
2. Kassaproduct toevoegen
3. Kassaproduct zonder prijs
4. Kassaproduct bewerken/verwijderen
5. Bonnen bekijken/crediteren
6. Kassabonregels
7. Resultaten verkoop kassa bekijken
8. Kassa openen
9. Kassabon maken
10. Kassa sluiten
11. Tellingen
12. Telling corrigeren
13. Kassabon printen
14. Datum van kassabon aanpassen
15. Journalisering grootboekrekeningen

De kassa kan worden gebruikt voor het afrekenen van kleine artikelen die per pin of contant worden betaald. We starten met een korte inleidende video. Onder de video vind je de complete support beschrijving van de kassa module.


Kassa aanmaken

Je kunt verschillende kassa's aanmaken binnen Booking Experts. Wanneer je gaat werken met een kassa dan kun je de kassa openen, je verkopen hierin verwerken en vervolgens de kassa sluiten.

1. Ga naar het tabblad Kassa;
2. Klik op Nieuwe Kassa;

3 Geef de kassa een Naam en bepaal hoeveel geld er minimaal aanwezig moet zijn in de kassa. Op basis van dit bedrag wordt de kassa ook afgesloten;
4. Klik op Kassa toevoegen.


Kassaproduct toevoegen

1. Ga naar het tabblad Kassa;
2. Kies in het rechter submenu voor Producten;
3. Klik op Nieuw kassaproduct om een nieuw product toe te voegen;

4. Vul de gegevens van het product in;

Let op! Een productomschrijving kan maximaal 15 tekens lang zijn. Om de productlijst overzichtelijk te houden kun je alleen een korte omschrijving toevoegen. Via "bestand kiezen" kan een afbeelding geüpload worden, deze is vervolgens zichtbaar bij het product in de lijst. Er dient altijd een grootboekrekening gekoppeld te worden aan een kassaproduct. Bij het toevoegen van een afbeelding kun je het beste het formaat 140x105 of alles in diezelfde schaalgrootte 280x210 aanhouden. Een kassa afbeelding wordt bij het opslaan verkleint naar 140x75.


5. Klik tot slot op Kassaproduct toevoegen om de gegevens te bewaren.

De volgorde van de ingevoerde kassaproducten kun je zelf bepalen door de kassaproducten te slepen.


Kassaproduct zonder prijs

Het is niet mogelijk om een product toe te voegen zonder prijs.

Wel is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld twee producten van €10,00 in te voeren, één met 9% BTW en één met 21% BTW. Wanneer deze vervolgens geselecteerd zijn kan handmatig de prijs worden aangepast naar het gewenste bedrag.

Door op de prijs te klikken in de bon kun je deze aanpassen.

Reeds bestaande kassaproducten kun je bewerken of verwijderen.


Kassaproduct bewerken/verwijderen

1. Ga naar het tabblad Kassa;
2. Kies vervolgens in het rechter submenu voor Producten;
3. Klik op het gewenste product;
4. Bewerk het product of kies voor Verwijder om het product definitief te verwijderen.


Bonnen bekijken/crediteren

Aangemaakte bonnen kunnen teruggekeken worden.
1. Ga naar het tabblad Kassa;
2. Kies in het rechter submenu voor het tabblad Bonnen;
3. Maak gebruik van het filter om bonnen terug te zoeken binnen een bepaalde periode. Deze kun je ook per medewerker filteren;

4. Door op de factuurregel te klikken opent de bon zich zodat je kunt zien wat er precies opgeboekt is;
5. De bon kun je in z'n geheel terugboeken door óf op pin óf op contant te klikken en te kiezen op welke kassa je dit tegenboekt. De bon wordt vervolgens volledig gecrediteerd.


Kassabonregels

De kassabonregels van de gemaakte bonnen kunnen teruggekeken worden. Daarnaast is het mogelijk om een export van de kassabonregels te maken.
1. Ga naar het tabblad Kassa;
2. Klik in het rechter submenu op Kassabonregels;
3. Selecteer de gewenste filters;
4. Klik rechts onderin op Kassabonregels om de export te maken.

Vanuit het overzicht kassabonregels is het mogelijk om de kassabon te openen door op de kassatelling bon te klikken.


Resultaten verkoop kassa bekijken

Om de verkopen van de kassa over een bepaalde periode te bekijken:
1. Ga naar het tabblad Kassa;
2. Kies in het rechter submenu voor Resultaten;
3. Selecteer de periode waarbinnen je de resultaten wilt bekijken en klik op Zoek.

De totalen kun je exporteren door onderaan het scherm te klikken op Exporteer.


Kassa openen

Voordat je begint zul je de kassa moeten openen. Dit is het moment waarop je bepaald hoeveel geld er in de kassa aanwezig is voordat er nieuwe betalingen op geboekt worden.

1. Klik op de naam van de kassa waar je mee gaat werken om deze te openen;
2. In het scherm wat hierop volgt kun je bepalen wat de inhoud van de kassa is;
3. Door te klikken op Kassa telling toevoegen heb je de kassa geopend;
4. Het ingevulde dien je te bevestigen of te klikken op Hertelling indien de telling niet correct is.

De kassa is nu geopend.


Kassabon maken

Om producten te kunnen afrekenen via de kassa dien je eerst de kassa te openen.
1. Klik op de buttons van de producten die afgerekend moeten worden. Door twee keer op de button te klikken wordt een product twee maal opgeboekt. Door op het bedrag te klikken kun je het bedrag aanpassen;
2. Je kunt eventueel klikken op Geen notitie om een notitie toe te voegen. Handig als je bijvoorbeeld een 'overig' kassaproduct wilt specificeren;
3.&De bon kun je Opslaan door aan te geven met welke betaalmethode er betaald is;
4.Heb je iets onterecht op de bon gezet kun je dit met het prullenbakje achter het bedrag van de bon verwijderen.

Na het registreren van een betaling kom je in het overzicht van de factuur. Hier kun je de factuur printen (wanneer je gekoppeld bent met een bonnenprinter krijg je de mogelijkheid aangeboden deze direct te printen).

Klik je vervolgens weer op Kassa kun je weer een nieuwe verkoop van producten starten.

Het overzicht van de kassabonnen kun je exporteren door te klikken op Bonnen. Rechts onderin heb je de mogelijkheid om het overzicht te exporteren.


Kassa sluiten

Aan het einde van de dag wil je de kassa afsluiten en het bedrag dat is bijgeboekt in de kassa afstorten naar de kluis.

In de kassa kun je kiezen voor Sluit Kassa.

Hier voer je een nieuwe telling per betaalmethode in. Als bijkt dat er een kasverschil is ontstaan heb je de mogelijkheid dit toe te lichten in een notitieveld. Als de telling klopt dan kun je de telling bevestigen door te klikken op Kassa telling toevoegen.

Op basis van het bedrag dat minimaal in de kluis aanwezig moet zijn, de begintelling, de ontvangen betalingen wordt er een bedrag berekend dat afgestort moet worden naar de kluis om de volgende dag weer te beginnen met het minimumbedrag van de kassa.

Klik op Bevestig om de telling te registeren of klik op Herberekenen om de telling opnieuw in te voeren.


Tellingen

Alle tellingen worden geregistreerd, deze kun je per periode bekijken, per kassa of per medewerker. De gegevens worden per betaalmethode geregistreerd en kun je desgewenst exporteren. Om deze tellingen te kunnen zien heb je de administratieve rechten Financieel nodig!


Kassatelling corrigeren

Het kan voorkomen dat je bij de kastelling een verkeerd bedrag invoert voor bijvoorbeeld de pin. Hierdoor krijg je kasverschillen die niet correct zijn, daar je niet de kastelling kan aanpassen nadat je deze hebt opgeslagen dien je dit met de eerst volgende (tussen) kastelling te corrigeren.

Een negatieve telling corrigeren:

Heb je te weinig ingevoerd bij de telling? Dan dien je dit te corrigeren door bij de eerst volgende telling het bedrag dat je te weinig hebt ingevoerd als zijnde te veel te tellen. Dus bovenop je daadwerkelijke pin telling.

Een positieve telling corrigeren:

Heb je te veel ingevoerd bij de telling? Dan dien je dit te corrigeren door bij de eerst volgende telling het bedrag dat je te veel hebt ingevoerd als zijnde te weinig te tellen. Dus dit bedrag van je daadwerkelijke pin telling af te trekken (let op, hierdoor kun je dus een negatief bedrag moeten invoeren).


Kassabon printen

Kassabonnen kunnen geprint worden via een thermische kassabonnen printer. Je kunt een kassabonnen printer koppelen aan een kassalade.

1. Ga naar de Kassa module;
2. Klik op Bewerk;
3. Voer de kassabon printer IP-adres of domeinnaam in;
4. Voer de printer poort in;
5. Bepaal het aantal tekens per regels van de bonnenprinter.


Datum van kassabon aanpassen

Het is niet mogelijk om de datum van een kassabon achteraf aan te passen.
Is er een verschil bij het opmaken van de kassa en ben je vergeten een bon aan te slaan, dan kun je op dat moment de kassabon maken en de kassa sluiten.


Journalisering grootboekrekeningen

Bij een transactie op de kassa maken wij hiervan een journaalpost. Op de deze journaalpost splitsen wij de bedragen uiteen.

Bij het aanslaan van een product wordt het geboekt op kassa tussenrekening. Op het moment van betalen wordt het geboekt op rekening contant of pin.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er was een probleem met het versturen van jouw feedback. Probeer het later opnieuw.